კოალიციის კვლევები

 • წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, სასამართლო სისტემის მომწესრიგებელ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში არსებული იმ ძირითადი პრობლემების გამოვლენა და გაანალიზება, რომლებიც მართლმსაჯულების საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებში, წლებია, იკვეთება. ნაშრომი ყურადღებას ამახვილებს...
 • საზოგადოებაში თანაცხოვრებისას ადამიანებს ხშირად გვაქვს კონფლიქტი ერთმანეთთან ან სახელმწიფოსთან. უთანხმოების მიზეზები შესაძლოა მრავალფეროვანი იყოს: გაგვათავისუფლეს სამსახურიდან; გაგვირთულდა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რადგან ჩვენი ექიმი არაპროფესიონალი ან უყურადღებო აღმოჩნდა; განქორწინება გვსურს, თუმცა...
 • საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იუსტიციის უმღლესი საბჭოს 5 არამოსამართლე წევრობის კანდიდატების მოსმენები 2022 წლის დეკემბერში გაიმართა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის ყურადღებით აკვირდებოდა აღნიშნულ პროცესს. წინამდებარე ნაშრომი...
 • პირველად საქართველოს ისტორიაში,უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები უვადოდ დაინიშნენ. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის ყურადღებით აკვირდებოდა ამ პროცესის ყველა ეტაპს. წინამდებარე ნაშრომი აფასებს უზენაესი სასამრთლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენების ანალიზის საფუძველზე....
 • კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის წარმოადგენს კვლევის შედეგებს, რომელიც მოიცავს რეფორმების ანალიზს, მომოიხილავს საქართველოს სასამართლო სისტემაში უკანასკნელ ტენდენციებს და ასევე განიხილავს არსებულ ინსტიტუციურ პრობლემებს, რომლებიც უკავშირდება მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნას, გამოსაცდელ ვადასა...
 • კვლევაში წარმოდგენილია მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების სისტე- მური ანალიზი, რომლის ფარგლებშიც, კვლევის ავტორებმა შეისწავლეს და გააანალიზეს ადგილობრივი საკანონმდებლო სივრცე, საერთაშორისო სტანდარტები და სხვა ქვეყნების გამოცდილება.

 • ანგარიში ძირითადად მოიცავს საპროცესო შეთანხმების გამოყენების პრაქტიკისანალიზს, რომელიც მომზადებულია კოალიცია “დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის” ფარგლებში შექმნილი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სამუშაო ჯგუფის წევრი ორგანიზაციების მიერ.

 • ანგარიშში მოცემულია ინფორმაცია როგორც კოალიციის სამუშაო ჯგუფების, ისე მმართველი კომიტეტის და ზოგადად კოალიციის წევრი ორგანიზაციების თანამონაწილეობით განხორციელებული საქმიანობების შესახებ.

 • კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოამზადა კვლევა აღკვეთის ღონისძიებების საკანონმდებლო რეგულირებასა და პრაქტიკაში გამოყენების პრობლემებზე. კვლევაში ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობის ანალიზის გარდა ასევე წარმოდგენილია პრაქტიკის შესწავლის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები.

 • წარმოდგენილი ანალიზის მიზანია სწორედ იმ მოცემულობის შეფასება, რაც სასამართლო ხელისუფლებაში ბოლო დროს განხორციელებული არსებითი ცვლილებების შემდეგ გამოიკვეთა. ანალიზის მომზადებას წინ უსწრებდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები კანონმდებლობაში.

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

 • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

 • +995 (32) 2505404