სამუშაო ჯგუფები

კოალიციის ფარგლებში შექმნილია შემდეგი თემატური სამუშაო ჯგუფები:

 • სასამართლოს ადმინისტრირების ჯგუფი

  სასამართლოს ადმინისტრირების ჯგუფი ახორციელებს კვლევას, რომელიც შეისწავლის სასამართლო სისტემის მდგომარეობას საქართველოში, არსებულ გამოწვევებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს პრობლემების დასაძლევად.

 • სისხლის სამართლის რეფორმის ჯგუფი

  სისხლის სამართლის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი აერთიანებს კოალიციის წევრ 11 ორგანიზაციას. ჯგუფი სიღრმისეულად შეისწავლის სისხლის სამართლის სფეროში არსებულ პრობლემურ საკითხებს.

 • უმცირესობისა და გენდერული თანასწორობის ჯგუფი

  ჯგუფი სწავლობს პრობლემებს, რომლებიც ზღუდავს ქალებისა და უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლების ხელმისაწვდომობას მართლმსაჯულებაზე და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ამ პრობლემების გადასაჭრელად.

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

 • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

 • +995 (32) 2505404