მმართველი კომიტეტი

 • ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია - კოალიციის თავმჯდომარე
 • ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია - კოალიციის თავმჯდომარე
 • წარმომადგენელი: ნონა ქურდოვანიძე
 • ტელეფონი: +995 (32) 2995076
 • ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge
 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურისტების ნებაყოფლობითი პროფესიული გაერთიანებაა.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ლიბერალურ ფასეულობებზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა და მისი ყველა თაობა თავის საქმიანობაში სწორედ ამ ფასეულობებით ხელმძღვანელობს.

  საიას ძირითადი სტრატეგიული ამოცანებია:

  1. ადამიანის უფლებების დაცვა, დაცვის მექანიზმების განვითარება და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დისკრიმინაციის გარეშე.
  2. საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება და კანონისადმი პატივისცემის დამკვიდრება.
  3. ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა.
  4. კვალიფიციური, უწყვეტი იურიდიული განათლება და პროფესიის განვითარება.
 • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი - კოალიციის თავმჯდომარის მოადგილე
 • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი - კოალიციის თავმჯდომარის მოადგილე
 • წარმომადგენელი: გურამ იმნაძე
 • ტელეფონი: +995 (32) 2233706
 • ელ-ფოსტა: info@socialjustice.org.ge
 • სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ადამიანის უფლებებსა და სოციალურ სამართლიანობაზე მომუშავე მემარცხენე ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია, გამოავლინოს ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობის სტრუქტურული მიზეზები, გაავრცელოს კრიტიკული ცოდნა და ხელი შეუწყოს არსებული წესრიგის დემოკრატიული გზებით გარდაქმნას.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ადამიანის უფლებებსა და სოციალურ სამართლიანობაზე მომუშავე მემარცხენე ორგანიზაციაა, რომლის მიზანია, გამოავლინოს ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობის სტრუქტურული მიზეზები, გაავრცელოს კრიტიკული ცოდნა და ხელი შეუწყოს არსებული წესრიგის დემოკრატიული გზებით გარდაქმნას.

 • ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC)
 • ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC)
 • წარმომადგენელი: ალეკო ცქიტიშვილი
 • ტელეფონი: (+995 32) 237 69 50
 • ელ-ფოსტა: hrc@hrc.ge
 • ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC), ყოფილი ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი (HRIDC) დაარსდა 1996 წლის 10 დეკემბერს თბილისში. მისი მიზანია საქართველოში ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებათა დაცვასა და ძირეული თავისუფლებების განვითარებას, ასევე წვლილი შეიტანოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საქმეში.
 • საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
 • საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა
 • წარმომადგენელი: ედუარდ მარიკაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე
 • ტელეფონი: (+995 32) 2 72 80 08
 • ელ-ფოსტა: info@gdi.ge
 • ორგანიზაცია მოწოდებულია დაიცვას ადამიანის უფლებები, წაახალისოს ინკლუზიური საზოგადოების ჩამოყალიბება და ტოლერანტული გარემოს განვითარება, გააძლიეროს დემოკრატიული რეფორმები და განამტკიცოს კანონის უზენაესობა, გაზარდოს სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“ ამ მიზნებს ემსახურება მონიტორინგის, საჯარო დებატების, ფაქტებზე დაფუძნებული კვლევებისა და პოლიტიკის ანალიზის მეშვეობით.
 • უფლებები საქართველო (ყოფილი კონსტიტუციის 42-ე მუხლი)
 • უფლებები საქართველო (ყოფილი კონსტიტუციის 42-ე მუხლი)
 • წარმომადგენელი: ვლადიმერ მკერვალიშვილი
 • ტელეფონი: +995 (32) 299 88 56
 • ელ-ფოსტა: office@rights.ge
 • "კონსტიტუციის 42-ე მუხლი" არის არასამთავრობო, აპოლიტიკური, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 1997 წლის 12 სექტემბერს.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ორგანიზაცია უფასო იურიდიული დახმარებით უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა დარღვევის მსხვერპლებს ადგილობრივ და საერთაშორისო სასამართლო ინსტანციებსა თუ სახელმწიფო დაწესებულებებში. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს საქართველოს სამართლებრივ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისა და საზოგადოებრივი მართლშეგნების ამაღლების გზით.

 • საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
 • საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
 • წარმომადგენელი: ეკა გიგაური
 • ტელეფონი: +995 (32) 2921403
 • ელ-ფოსტა: info@transparency.ge
 • ორგანიზაცია მიზნად ისახავს, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლების გზით, ქვეყანაში კორუფციის დონის შემცირებას და საქართველოს ძლიერ, დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების ხელშეწყობას.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს" საქმიანობის მთავარი მიმართულებებია: ანტიკორუფციული პოლიტიკა, სასამართლო დამოუკიდებლობის გაძლიერება, საჯარო ფინანსების მონიტორინგი, პარლამენტის მონიტორინგი, საარჩევნო გარემო, არჩევნებზე დაკვირვება, ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგი, საკუთრების უფლებები, მედიის გარემო და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების დაცვა.

  "საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო" თავისი საქმიანობით ცდილობს საქართველო გახდეს ქვეყანა, სადაც მოქალაქეები პოლიტიკის შექმნაში მიიღებენ მონაწილეობას, სადაც მთავრობისა და ბიზნესის გამჭვირვალედ და ღიად მუშაობა ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა იქნება და სადაც კორუფციის შემთვხვევები არც ერთ დონეზე არ იარსებებს.

 • საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი
 • საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი
 • წარმომადგენელი: გიორგი ჩიტიძე, სოფო ასათიანი
 • ტელეფონი: +995 (32) 2250463
 • ელ-ფოსტა: osgf@osgf.ge
 • ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო" ღია საზოგადოების ფონდების ქსელის წევრი ორგანიზაციაა, რომელიც 1994 წელს ნიუ-იორკის "ღია საზოგადოების ინსტიტუტმა" დააფუძნა.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ფონდი ხელს უწყობს ღია, დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ემსახურება საზოგადოებრივი ინტერესების წარმოჩენას, მოქალაქეთა ფუნდამენტური უფლებების დაცვას და საზოგადოებაში განსხვავებული აზრის მიმართ პატივისცემის დამკვიდრებას.

  ფონდმა "ღია საზოგადოება-საქართველო", სხვა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში სამოქალაქო სექტორის და მედიის განვითარებაში. ფონდი ახორციელებს პროექტებს და მხარს უჭერს ისეთ ინიციატივებს და ინოვაციურ მიდგომებს, რომლებიც ემსახურება კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და მედიის განვითარებას, სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრებას, ეროვნულ და ევროპულ ინტეგრაციას, ჯანდაცვის სფეროს განვითარებასა და სოციალურ თანასწორობას.

 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
 • წარმომადგენელი: ლევან ავალიშვილი, გიორგი დავითური
 • ტელეფონი: +995 (32) 2921514
 • ელ-ფოსტა: info@idfi.ge
 • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიზანია ხელისუფლების ღიაობის ხელშეწყობა და ინფორმირებული სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გზით.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  "ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის" (IDFI) მისიას წარმოადგენს მთავრობის ღიაობის და გამჭვირვალობის ხელშეწყობა, კარგი მმართველობა, ინფორმირებული საზოგადოების შექმნა, გამოხატვის თავისუფლებისა და მათ შორის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარება.

 • სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
 • სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
 • წარმომადგენელი: ნინო დოლიძე, ლელა ხათრიძე
 • ტელეფონი: +995 (32) 2372882
 • ელ-ფოსტა: info@isfed.ge
 • სამართლიანი არჩევენებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED) დაარსდა 1995 წელს.
 • დამატებითი ინფორმაცია

  ორგანიზაციის მუშაობის ძირითადი სფერო არჩევნების მონიტორინგია. "სამართლიანი არჩევნები"მიზნად ისახავს არჩევნების გამჭვირვალობის,საარჩევნო პროცედურების ეფექტურად განხორციელების უზრუნვეყოფასა და არჩევნების შედეგებისადმი საზოგადოების ნდობის განმტკიცებას.
  დაარსებიდან დღემდე ორგანიზაციას განხორციელებული აქვს მონიტორინგი საქართველოში გამართულ ყველა მნიშვნელოვან არჩევნებსა და რეფერენდუმებზე.ამასთან განხორციელებული აქვს ხმებისა და აქტივობის პარალელური დათვლა ბოლო 9 არჩევნებზე.

ამავე კატეგორიაში:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

 • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

 • +995 (32) 2505404