მოსაზრებები სასამართლოს რეფორმის "მესამე ტალღასთან" დაკავშირებით

14 ივლისს კოალიციამ უმასპინძლა დისკუსიას სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის შესახებ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველომ, და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა წარმოადგინეს კოალიციის მოსაზრებები საერთო სასამართლოების, იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა და სასამართლო სადისციპლინო პროცესის კანონმდებლობის ცვლილებებზე.

წარმოგიდგენთ კოალიციის მოსაზრებებს სასამართლო რეფორმის კანონპროექტებთან დაკავშირებით.

მიგვაჩნია, რომ კანონპროექტით შემოთავაზებულია მთელი რიგი საკითხების გაუმჯობესებული რეგულირება. თუმცა, ასევე ვფიქრობთ, რომ ცალკეული ინიციატივები დამატებით დამუშავებას მოითხოვს, რამდენადაც ქმნის საფრთხეს სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის.

დოკუმენტის ჩამოტვირთვა:

მსგავსი მასალა:

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404