წინადადებები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმებთან და პროცედურასთან დაკავშირებით

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმებისა და პროცედურის რეგულირების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება მხოლოდ იმ შემთხვევაში უზრუნველყოფს ქვეყნის უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს დაკომპლექტების ობიექტურ პროცესს, თუ მოსამართლის თანამდებობიდან დაუყოვნებლივ გადადგება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყველა მოსამართლე წევრი, ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული ყველა ის წევრი, რომლებმაც 2018 წლის დეკემბერში მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა სიის წარდგენას საქართველოს პარლამენტში. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენა და არჩევა უნდა მოხდეს მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის განახლებისა და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების შემდეგ.

განცხადებები:

პუბლიკაციები:

სიახლე:

ელ-ბიულეტენი:

გამოიწერეთ კოალიციის პერიოდული ბიულეტენი. მიიღეთ ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ.

დაკავშირება:

  • თბილისი 0102, საქართველო მარჯანიშვილის ქ. 5, მე-3 სართული.

  • +995 (32) 2505404